دوشنبه 31 مهر 1397
آشنائي با جهاد سازندگي
پاييز 1369

 

 

آشنائي با جهاد سازندگي

محمد حسن مقني زاده ( محقق معين )

mmoein@gmail.com

 

 

چكيده:

آشنائي با جهاد سازندگي نوشته اي 90 صفحه اي است .اين نوشته حاصل اولين كار تحقيقي من است.در سال 1367 وقتي كه دانشجوي ترم سوم رشته علوم اجتماعي دانشگاه تهران بودم وهمزمان در گروه آموزش مديريت وزارت جهاد كار مي كردم حدود 8 سال از عضويت من  در جهاد سازندگي مي گذشت.دوسالي بود كه از جهاد كردستان برگشته بودم.

اين كار به منظور تدوين جزوه اي براي درسي تحت همين عنوان يراي استفاده  در دوره هاي آموزش مديريت جهاد تدوين شد.انجام اين كار به صورت ناپيوسته  حدود دوسال طول كشيد.براي تدوين اين جزوه ضمن  استفاده از اسناد ومدارك دست اول سازماني با  17 نفر از بنيانگذاران جهاد سازندگي  شخصا مصاحبه كردم .

 اين نوشته داراي يك مقدمه مطول 27 صفحه اي در خصوص وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستائيان در دهه 50 شمسي و سه بخش تحت عناوين:انگيزه هاي تشكيل جهاد سازندگي در 5 صفحه تشكيل جهاد سازندگي در 13 صفحه و سير تحول وظائف و تشكيلات  جهاد سازندگي در 45 صفحه مي باشد.

 

مقالات حاصل از پژوهش:

1- مديريت جهادي (روحيه جهادي – فرهنگ جهادي )

 

 

 

بازگشت